QUOTATION | คำถามที่พบบ่อย

การสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดย เมนูเว็บไซต์ SHOP เลือกแบบสินค้าที่ต้องการจากเว็บไซต์ ที่ต้องการสั่งซื้อ หรือดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่ HOW TO BUY

Iam mart ติดต่อเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เลขที่ 438/47-48 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150, โทร 02-408-3958 – 59

Line ID : 

Hotline : 
Email : info@iam-mart.com

วิธีแจ้งชำระเงิน

ลูกค้าทำการสั่งซื้อผ่านระบบเรียบร้อย ให้ทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งรายการบัญชีเอาไว้ เมื่อได้โอนชำระค่าสินค้าเรียบร้อยให้ส่งหลักฐานการโอนมาช่องทาง ดังนี้

การเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้าและรับประกัน

1. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า หากพบว่าสินค้าบุบสลายหรือมีความชำรุดบกพร่อง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและส่งสินค้ากลับคืนมาทันที โดยสินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อตอนรับสินค้า ตลอดจนเอกสารคู่มือและอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบพบความบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าสินค้าจะโอนไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน

2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยจะไม่รับคืนสินค้าที่ได้นำไปใช้งานแล้ว

3. สินค้าจะได้รับประกันความเสียหายสินค้าที่เกิดจากการใช้งานปกติตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ เมื่อสินค้าบกพร่องหรือความเสียหายกรุณาติดต่อเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าทันที