Showing 1–30 of 40 results

Show sidebar
Show All
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-01
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-01

ผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
ขนาด 7 x 6 x 21 cm.
สี สีเขียว , สีฟ้า , สีชมพู , ม่วง
ปริมาณ 480 ml.
ระยะเวลาในการผลิต 5-7 วัน
วัสดุ Plastic (PC) BPA free

**หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-01 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-02
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-02

รหัสสินค้าPL-02
ขนาด19.5 x 6.5 x 5 cm.
ปริมาตร500 ML
วัสดุAS/PC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีชมพู , สีขาว , สีดำ
ผลิตขั้นต่ำ300 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต7-10 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-02 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-03
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-03

รหัสสินค้าPL-03
ขนาด24.5 x 8.5 cm.
ปริมาตร650 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า
ผลิตขั้นต่ำ100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต10-15 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-03 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-04
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-04

รหัสสินค้าPL-04
ขนาด23.5 x 7.5 cm.
ปริมาตร760 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีเขียว , สีชมพู
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-04 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-05
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-05

รหัสสินค้าPL-05
ขนาด20.3 x 6.8 cm.
ปริมาตร530 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีน้ำตาล , สีชมพู
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-05 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-06
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-06

รหัสสินค้าPL-06
ขนาด19.4 x 7.2 cm.
ปริมาตร600 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีแดง , สีเทา
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-06 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-08
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-08

รหัสสินค้าPL-08
ขนาด25.3 x 9.2 cm.
ปริมาตร660 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีม่วง , สีเทา
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-08 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-09
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-09

รหัสสินค้าPL-09
ขนาด24.6 x 7 cm.
ปริมาตร630 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีน้ำตาล , สีเทา
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-09 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-10
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-10

รหัสสินค้าPL-10
ขนาด24.5 x 10 cm.
ปริมาตร1500 ML
วัสดุPC
สีสีฟ้า , สีเทา
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-10 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-11
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-11

รหัสสินค้าPL-11
ขนาด24 x 6.7 cm.
ปริมาตร620 ML
วัสดุPC
สีสีน้ำเงิน , สีฟ้า , สีน้ำตาล , สีเขียว
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-11 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-12
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-12

รหัสสินค้าPL-12
ขนาด21 x 7 cm.
ปริมาตร700 ML
วัสดุPC
สีสีน้ำตาล , สีฟ้า , สีชมพู , สีส้ม
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-12 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-13
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-13

รหัสสินค้าPL-13
ขนาด21.5 x 6.7 cm.
ปริมาตร550 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีม่วง , สีส้ม
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-13 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-14
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-14

รหัสสินค้าPL-14
ขนาด20.2 x 7 cm.
ปริมาตร600 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีม่วง , สีเทา
ผลิตขั้นต่ำ100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต10-15 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-14 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-15
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-15

รหัสสินค้าPL-15
ขนาด22.2 x 7 cm.
ปริมาตร460 ML
วัสดุPC
สีสีเขียว , สีฟ้า , สีชมพู , สีส้ม
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-15 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-17
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-17

รหัสสินค้าPL-17
ขนาด21.7 x 6 cm.
ปริมาตร550 ML
วัสดุPC
สีสีฟ้า , สีม่วง , สีเขียว . สีเทา
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-18
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-18

รหัสสินค้าPL-18
ขนาด14.6 x 7 cm.
ปริมาตร420 ML
วัสดุPC
สีสีฟ้า , สีชมพู , สีเขียว . สีเหลือง
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-19
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-19

รหัสสินค้าPL-19
ขนาด19x6.85cm.
ปริมาตร600 ML
วัสดุPC
สีเทา น้ำตาล ชมพู น้ำเงิน
ผลิตขั้นต่ำ100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต10-15 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-19 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-20
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-20

รหัสสินค้าPL-20
ขนาด4.5 x 11 x 13 cm.
ปริมาตร380 ML
วัสดุPC
สีสีฟ้า , สีเทา , สีเขียว . สีม่วง
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-21
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-21

รหัสสินค้าPL-21
ขนาด23 x 6.8 cm.
ปริมาตร630 ML
วัสดุPC
สีสีฟ้า , สีเทา , สีส้ม . สีม่วง
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-21 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-22
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-22

รหัสสินค้าPL-22
ขนาด11.5 x 7 cm.
ปริมาตร600 ML
วัสดุPC
สีสีฟ้า , สีเทา , สีน้ำตาล , สีเขียว
ผลิตขั้นต่ำ100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต10-15 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-22 Dimension
กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-23
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-23

รหัสสินค้าPL-23
ขนาด18.6 x 6.8 cm.
ปริมาตร500 ML
วัสดุPC
สีสีฟ้า , สีเทา , สีเหลือง , สีชมพู
ผลิตขั้นต่ำ2000 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต15-45 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-06
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-06

รหัสสินค้าTB-06
ขนาด17.5 * 6.5 cm
ปริมาตร380 ML
วัสดุStainless Steel 304
สีขาว,ดำ,แดง,น้ำตาล
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ500 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต10-15 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-06 Dimension
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-08
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-08

รหัสสินค้าTB-08
ขนาด19 * 6.7 cm
ปริมาตร400 ML
วัสดุStainless Steel 304
สีเงิน,น้ำเงินเข้ม,ขาว
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ500 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-08 Dimension
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-09
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-09

รหัสสินค้าTB-09
ขนาด6.8*21.5 cm
ปริมาตร500 ML
วัสดุStainless Steel 304
สีขาว/ทอง/ดำ
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ500 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม TB-09 Dimension
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-01
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-01

รหัสสินค้าVF-01
ขนาด16.8 * 6.4 cm / 22.5 * 6.4 cm
ปริมาตร350 ML / 500 ML
วัสดุStainless Steel 304
สีดำ,ทอง,แดง,ชมพู
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต10-15 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 1:1
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-01 Dimension
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-01 (1)
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-01 (1)

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด :  16.8 x 6.4  cm. / 22.5 x 6.4  cm. สี : สีชมพูสีแดง , สีทอง , สีดำ ปริมาณ : 350 ml. / 500 ml. เก็บอุณหภูมิ : 6-8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการผลิต : 20-25 วัน วัสดุ : Stainless Steel 304

**หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-02
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-02

รหัสสินค้าVF-02
ขนาด?? cm / 26.5 * 6.5 cm
ปริมาตร350 ML / 500 ML
วัสดุStainless Steel 304
สีแดง,น้ำเงิน,ทอง,เงิน,ดำ,ขาว
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ500 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
โลโก้โลโก้สกรีนเท่านั้น
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-02 Dimension
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-03
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-03

รหัสสินค้าVF-03
ขนาด22.5 * 6.7 cm
ปริมาตร480 ML
วัสดุStainless Steel 304
สีดำ,แดง,เขียว,เงิน
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ500 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-03 Dimension
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-04
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-04

รหัสสินค้าVF-04
ขนาด22.3 * 6.5 cm
ปริมาตร500 ML
วัสดุStainless Steel 304
สีขาว,ดำ,แดง,เขียวมินท์,ทอง,ชมพู
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต10-15 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-04 Dimension
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-04 (1)
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-04 (1)

รหัสสินค้าST-04
ขนาด22.3 * 6.5 cm
ปริมาตร500 ML
วัสดุStainless Steel 304
สีขาว,ดำ,แดง,เขียวมินท์,ทอง,ชมพู
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ